van hieraf moet je gaan ...


13/06/2021 - Opening inschrijvingen 2021-2022 op 20 juni

De inschrijvingen starten dit jaar op 20 juni. We sluiten ze zoals gebruikelijk af op 31 augustus.

Er is geen haast bij. Maar hoe vroeger u inschrijft, hoe gemakkelijker voor ons om de komende jaar voor te bereiden.

28/10/2020 - tweede golf

Beste leerlingen en ouders van De Hommel,

De nieuwe coronamaatregelen van gisterenavond (en vanmiddag) dwingen ons tot veranderingen van de lessen.

Dit betekent :

De notenleerlessen worden na de herfstvakantie voorlopig geannuleerd. (Op zich zou dit voor -12-jarigen wel kunnen, maar het gebouw wordt door de gemeente gesloten en er kunnen geen live lessen plaatsvinden.)

De instrumentlessen worden cyberlessen. Dit verloopt als volgt :

 • We vragen eerst aan onze monitoren wie wel of niet cyberles wil geven (een beperkt aantal monitoren zag het vorig jaar niet zitten, het merendeel wel).
 • Nadien zullen we jullie (in een volgende mail) via een online-formulier vragen wie wel of niet cyberles wil volgen.
 • Als je wel cyberles wilt volgen (en als je monitor ze ook geeft), krijg je een mail van je monitor om concrete afspraken te maken. We beschouwen een cyberles als : 20 minuten (30’ voor viool en cello) interactief online les (vorig jaar beschouwden we het opsturen van een video ook als les, maar dit jaar doen we dat niet meer, al kan dat natuurlijk nog steeds als het in combinatie is met een interactieve online les).
 • Als je geen cyberles wilt volgen, zullen we terug voor een terugbetaling zorgen op het einde van dit schooljaar.

We hopen van harte dat deze periode niet lang zal duren en dat we binnenkort terug live lessen kunnen organiseren, al is te veel optimisme wellicht niet aan de orde.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van De Hommel
Karel.

29/09/2020 - Rijksregisternummer - gegevensverzameling in functie van covid-19

Vandaag verstuurden we aan alle leerlingen een mail met de vraag ons hun rijksregisternummer te bezorgen.
Lees in deze brief waarom.

27/09/2020 - Corona-afspraken
 • We houden waar mogelijk 1.5 m afstand.
 • Handhygiëne: aan de ingangen is alcoholgel voorzien.
 • Mondmasker: voor +12-jarigen is het dragen van een mondmasker verplicht bij het betreden van het gebouw, en in  de leslokalen wanneer social distancing niet mogelijk is.
  Zonder mondmasker mag u het gebouw niet betreden en kan u dus geen les volgen.
  Zangers moeten te allen tijde een mondmasker dragen en op minstens  2 meter van elkaar staan. Blazers respecteren ook een afstand van 2 meter t.o.v. elkaar.
 • Ouders krijgen geen toegang tot het gebouw.
  Communicatie met de monitor kan per mail of telefoon.
  Leerlingen worden afgezet buiten aan de ingang en ook buiten afgehaald. Probeer de uren van de les te respecteren. Kom niet veel te vroeg en vertrek meteen na het einde van de les.
 • Voor alle lokalen in blok A (A2, A3, A4, A5, A6) en lokaal C1 is de ingang langs de bruine deur via de Wilselsesteenweg (onze gebruikelijke ingang).
  Voor alle lokalen in blok B (B1 en B4) is de ingang via de Schoolstraat (ingang Wildeman). Instrumentleerlingen komen zelfstandig verder tot aan de deur van het klaslokaal.
  Leerlingen notenleer wachten in de inkomhal (indien les in A3) of in de foyer (indien les in B1-B4) tot de monitor hen afhaalt.
 • Na de les gaan de leerlingen weer naar buiten. Niemand blijft in de gangen rondhangen.
  De uitgang is voor iedereen van het JMA aan de fietsenparking (aan de zijkant van het gebouw). Daar kunnen de kinderen veilig buiten wachten, onder een afdak, tot ze worden opgepikt.
 • Toiletten worden niet gebruikt (enkel voor noodgevallen).
 • Notenleer: De lesduur wordt met 10 minuten ingekort, de les eindigt dus 10 minuten vroeger om toe te laten dat inkomende en buitengaande leerlingen elkaar niet kruisen, om de lokalen te verluchten en de banken te ontsmetten.
 • Instrument: Instrumentleerlingen wachten op de gang, mogen het lokaal pas betreden als de vorige leerling weg is en de monitor het nodige heeft kunnen ontsmetten.
 • Ben je ziek, ongeacht of het corona betreft of niet, dan mag je niet naar de muziekles komen. Dit geldt ook voor de monitoren. Je blijft thuis als je je ziek voelt of één van de volgende symptomen vertoont: koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn. Je blijft ook thuis als iemand woonachtig op hetzelfde thuisadres besmet is met het Covid-19-virus. Als je ziek wordt na de les verwittig je ons zo snel mogelijk.

Voor de gezondheid van onszelf en onze naasten is het belangrijk deze maatregelen strikt na te leven.
                                                               Hou het veilig, maar ook plezant!

Laat ons er vooral een fijn muziekjaar van maken!

11/09/2020 - Uitnodiging voor de uurbespreking instrumentlessen

Beste leerling / ouder,

Het muziekjaar 2020-2021 staat voor de deur en wij nodigen u dan ook van harte uit voor het eerste topmoment van het jaar: de uurbespreking.

Voor wie het nog nooit meegemaakt heeft: het doel van de uurbespreking is dat iedere instrumentleerling na afloop een vaste afspraak heeft voor zijn wekelijkse les: bij welke monitor (lesgever), op welke weekdag en om hoe laat die les doorgaat.

Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zal de uurbespreking dit jaar anders verlopen.

Instrumenten accordeon, cello, dwarsfluit, hobo, orgel, cornet, hoorn, trompet, tuba, viool

Voor deze instrumenten zijn er kleine aantallen leerlingen en slechts 1 of 2 monitoren. De uurbespreking zal telefonisch gebeuren van maandag 14/09/2020 tot vrijdag 18/09/2020. Voor u als leerling is het gemakkelijk:

 • Ergens in die periode wordt u opgebeld door de monitor in een welbepaalde volgorde (zie verder);
 • Hij/zij zal u vertellen welke plaatsen op dat moment nog beschikbaar zijn.
 • U maakt uw keuze.

Instrumenten akkoorden op gitaar, elektrische gitaar, gitaar, ukulele, klarinet, piano, saxofoon, slagwerk, zang

Voor deze instrumenten zijn er grotere aantallen leerlingen en/of meerdere monitoren. De uurbespreking vindt plaats op woensdag 23/09/20 op onze locatie in De Wildeman, toegang langs de publieksingang in de Schoolstraat, Herent. Dat verloopt ongeveer zo.

 • U ontvangt in het weekend ervoor een mail met uw volgnummer (zie verder) en het tijdstip waarop u zich moet aandienen.
 • U komt alleen, dus maximum één persoon per inschrijving.
 • U wacht buiten.
 • U wordt in kleine groepen volgnummers binnengelaten; u draagt een mondmasker en respectert de anderhalve meter.
 • De monitoren zitten per instrument in één lokaal bij elkaar.
 • U komt op volgnummer aan de beurt.
 • U heeft dan de gelegenheid bij elk van de monitoren te vragen welke uren nog vrij zijn.
 • Of u vraagt gewoon wie nog vrij is op uw voorkeursdag en -uur dat u vooraf bedacht heeft.
 • U maakt uw keuze.

De volgorde waarin de leerlingen aan bod komen is gebaseerd op de leeftijd (de jongste leerlingen eerst, dus laagste volgnummers) en op de inschrijvingsdatum (inschrijvingen na 31 augustus komen laatst, hoogste volgnummers).

Enkele praktische tips, ook geldig als het niet uw eerste keer is:

 • Wees voorbereid, ken je wekelijkse agenda.
 • Er kan les zijn van 17 tot 22 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagvoormiddag, woensdag al vanaf 14:00u; maar dat hangt uiteraard sterk van de monitor af.
 • Als je voor meerdere instrumenten uitgenodigd bent, stuur dan een afgevaardigde (echtgeno(o)t(e), grote broer/zus, sympathieke buurvrouw, nonkel pater, advocaat, zo mogelijk voorzien van telefoon), of splits uzelf; als dat allemaal niet lukt, schuif dan eerst aan bij het instrument waarvoor u het laagste volgnummer heeft.

Zo, en als straks deze hindernis genomen is, kunnen we naast het virus eindelijk weer allemaal fijn met muziek bezig zijn. Veel plezier gewenst in het komende muziekjaar.

01/09/2020 - Inschrijven nog mogelijk onder voorbehoud

De inschrijvingen werden gisteren gesloten.

U kan nog inschrijven, maar dan onder voorbehoud.

22/06/2020 - Nieuwe instrumenten in ons aanbod
14/06/2020 - Gemengde gevoelens - gecyberde lessen

Einde juni sluiten het huidige jaar af en wel met gemengde gevoelens. Echte lessen werden computerschermen. Echte klanken werden schelle computerklanken. En concerten of toonmomenten werden helemaal niets.

We hebben in de gegeven omstandigheden cyberlessen moeten organiseren. Al hebben niet alle monitoren dergelijke lessen kunnen aanbieden. We hopen dat het voor de betrokken leerlingen en monitoren duidelijk is geworden dat deze cyberlessen nooit een echte les kunnen vervangen, maar dat ze toch een manier waren om de muziek levend te houden in deze vreemde tijden. We hopen dat de cyberlessen toch een redelijk alternatief hebben geboden.

We vinden het fijn om vast te stellen dat heel wat leerlingen en monitoren zich erg snel en flexibel hebben aangepast aan deze nieuwe omstandigheden, maar we begrijpen evenzeer dat niet iedereen zich tot deze cyberlessen voelde aangetrokken. Leerlingen van wie de monitor geen cyberlessen aanbod, hadden ook nog dubbel pech.

Volgend schooljaar starten we terug met goeie moed en (als alles goed loopt) starten we terug met echte lessen van vlees en bloed. We hopen van harte dat het corona-virus volgend jaar niet terug opflakkert. We hopen daarentegen des te meer dat het muziekvirus jullie verder goed te pakken heeft.

Een prettige vakantie en tot volgend jaar.

15/06/2020 - Alle notenleerleerlingen gaan over

Uit de eerste dag inschrijvingen blijkt dat nogal wat ouders zich afvragen of hun dochter / zoon mag overgaan naar het volgende jaar.

Het antwoord is een simpele ja.

Door het wegvallen dan de notenleerlessen sinds halfweg maart, werd het schooljaar voor al onze leerlingen geamputeerd; ze hebben heel wat leerstof gemist. Maar de notenleermonitoren van 2020-2021 weten dat natuurlijk en zullen daar in de lessen van volgend jaar rekening mee houden.

Voor de leerlingen van 4IML in 2019-2020 betekent dit dus dat ze aan het einde van hun notenleercyclus gekomen zijn; zij zwaaien af.

14/06/2020 - Tarieven blijven onveranderd

De tarieven voor het inschrijven blijven voor het zesde jaar op rij dezelfde.

En nog goed nieuws: de technische upgrade van onze website enkele maanden geleden, heeft uiteraard ook effect op het inschrijvingsformulier: het invoeren van de geboortedatum is nu veel gemakkelijker. wink

11/06/2020 - Nieuwe vacatures

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we vacatures voor lesgevers gitaar en piano.

04/06/2020 - Inschrijvingen 2020-2021

De normale inschrijvingen 2021-2022 beginnen op 15 juni en lopen tot 31 augustus.

Lees ook deze kleine lettertjes: de vermelde tarieven zijn nog onder voorbehoud en kunnen vóór 15 juni nog aangepast worden.

In ons aanbod zijn er geen belangrijke wijzigingen ...

... behalve dan dat u dit jaar weer kan inschrijven voor het eerste jaar VML.

Niets zo leerrijk en motiverend als samen muziek maken.
Samenspel. Een groepje van zes tot twaalf leerlingen spelen samen muziek, onder de deskundige leiding van een monitor
. Naargelang jullie reacties hopen we alvast een groep accordeon, een groep gitaar en een groep 'diverse instrumenten' op te starten.

Nog vragen? Iemand van ons kent allicht het antwoord.

27/04/2020 - Cyberlessen

We versturen vandaag aan een groot aantal instrument leerlingen een bericht met het nieuws dat hun monitor bereid is cyberlessen aan te bieden. En meteen de vraag erbij of de leerling daaraan wenst deel te namen.

Cyberles kan twee verschillende vormen aannemen:

 • online les: interactieve les met behulp van teleconferentie (skype, jitsi, MS-Teams, ...) op het tijdstip van het normale lesrooster, al kan de monitor daar in overleg met u eventueel van afwijken;
 • video-uitwisseling: de leerling maakt wekelijks op zijn eigen tijd een korte video die hij aan de monitor bezorgd (e-mail, file-sharing, ...); de monitor geeft zijn/haar reacties per e-mail, telefoon of teleconferentie.

Uiteraard is de leerling niet verplicht op dit aanbod in te gaan. Men kan kiezen uit volgende twee opties.

 • optie terugbetaling: u wenst niet op het aanbod van cyberlessen in te gaan: in dat geval blijft ons voorgaand engagement van toepassing en storten wij begin juli een deel van uw bijdrage terug overeenkomstig het aantal lessen (van de normale 27) dat de monitor u niet aangeboden heeft.
 • optie cyberlessen: u wenst inderdaad de cyberlessen van uw monitor te volgen; ook in dat geval maken we begin juli nog een afrekening en storten we eventuele niet-aangeboden lessen terug.

In het bericht zit ook een gepersonaliseerde link naar het online antwoordformulier; daarin moet u invullen welke optie u verkiest; indien u voor cyberlessen gaat, vragen we ook naar welke van beide vormen uw voorkeur uitgaat.

14/04/2020 - Corona

De doortocht van Corona door ons land maakt dat de meeste activiteiten van het JMA zijn stopgezet

Notenleerlessen & Instrumentlessen

Zowel notenleer als instrumentlessen gaan niet meer door tot 3 mei 2020. We volgen hierin het besluit van de regering om alle niet noodzakelijke bijeenkomsten af te lasten. Indien na 3 mei de maatregelen worden versoepeld zullen waarschijnlijk eerst de Instrumentlessen weer doorgaan, met de notenleerlessen zijn we voorzichtiger en volgen we wat de scholen doen.

We hebben nog geen manier gevonden om op afstand op consistente manier kwaliteitsvol les te geven. Voor bepaalde instrumenten is dat moeilijker dan anderen. Daarom hebben we onze monitoren aangespoord te doen wat ze kunnen (op afstand), maar geen vervanglessen op afstand geïmplementeerd.

Terugbetaling deel van uw bijdrage

Concreet betekent dit voor u ook dat een heel aantal monitoren het normale aantal van 27 lessen niet zullen halen. Op het eind van het schooljaar zal het bestuur dit overlopen en u een deel inschrijvingsgeld terugbetalen wat overeenkomt met het deel lessen dat niet gegeven is.

 

Toonmomenten 4-5-6 mei

Ook de toonmomenten begin mei zijn afgelast. De huidige einddatum van 3 mei maakt dat er voor de leerlingen uiteraard veel te weinig voorbereidingstijd zou zijn, zelfs al laten de maatregelen het begin mei mogelijk wel toe. We bekijken of een uitstel naar juni mogelijk is, maar de kans is groot dat de toonmomenten dit jaar niet meer kunnen doorgaan.

 

Concert Maart 2020: 'Annie'

Zowel het concert zelf als alle repetities zijn afgelast, ook hier zal een uitstel naar later in het schooljaar waarschijnlijk niet meer lukken.

 

Uitstap 4IML

Einde mei of begin juni doen de klassen van 4IML traditioneel een uitstap naar het MuziekInstrumentMuseum. Bij gebrek aan belangstelling van de leerlingen de laatste jaren, waren we op zoek naar een alternatieve invulling zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een concert. En toen kwam Corona. Deze activiteit zal dit jaar niet doorgaan.

 

Bij vragen kunt u ons steeds contacteren op jma.dehommel@gmail.com