how can you have any pudding if you don't eat your meat

Regels, afspraken en tradities

Inschrijvingen die gebeuren vóór of ten laatste op de traditionele einddatum 31 augustus, en waarvoor de bijdrage gestort is binnen 2 weken na de inschrijving, zijn bijna zeker van een plaatsje.

Voor de IML-cyclus is het aantal inschrijvingen in de voorbije jaren slechts uitzonderlijk een probleem geweest, waarbij leerlingen op een wachtlijst terechtkwamen tot we een bijkomende monitor notenleer gevonden hadden. Vroeg inschrijven is de boodschap; dan kunnen wij tijdig op zoek naar de nodige monitoren en is een wachtlijst onwaarschijnlijk.

Voor bepaalde veelgevraagde instrumenten (gitaar, piano) bestaat altijd een kansje dat we enkele leerlingen niet bij een monitor kunnen onderbrengen. Ook hier is vroeg inschrijven de boodschap, zodat wij een teveel aan leerlingen voor een bepaald instrument nog tijdig kunnen oplossen door het aanwerven van een bijkomende monitor. Wat eventueel enig uitstel van het begin van de lessenreeks tot gevolg kan hebben.
Er is ook altijd wel een kans dat u tijdens de uurbespreking geen geschikt wekelijks tijdstip kan afspreken met één van de monitoren van het door u gekozen instrument. In dat geval kan u uw inschrijving annuleren en wordt uw bijdrage integraal teruggestort.

template by JStemplates.com